یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل بین باطریهای ذخیره ساز انرژی و شبکه

این مقاله یک روش کنترلی کارآمد برای اینورترهای متصل به شبکه با باطریهای ذخیره ساز انرژی ارائه می دهد که شامل کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو و همچنین بهبود پایداری شبکه از طریق میرایی نوسانات می باشد. درروش پیشنهادی، دو حلقه کنترلی تفکیک شده برای کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو طراحی می گردد. علاوه برکنترل کننده های مجزای توان اکتیو و راکتیو، دو کنترل کننده جانبی دیگر به عنوان کنترل کننده های پایدارساز بر روی اینورتر طراحی شده است. این دو پایدارساز بر روی حلقه های کنترل توان اکتیو و راکتیو قرار می گیرند و هدف آنها افزایش پایداری اینورتر و شبکه در برابر خطای اتصال کوتاه می باشد. کنترل کننده ها و پایدارسازها به صورت همزمان توسط الگوریتم های هوشمند بهینه سازی تنظیم شده اند تا بهینه ترین رفتار شبکه به دست آید . برای نمایش عملکرد سیستم طراحی شده، انواع اغتشاشات خطی و خطاهای تکفاز و دوفاز و سه فاز در شبکه اعمال شده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کنترل کنندههای طراحی شده توانسته اند به شکل قابل قبولی توان اکتیو و راکتیو را به صورت جداگانه کنترل نمایند و همچنین نوسانات شبکه را متعاقب انواع خطاها به صورت مناسبی میرا نمایند.

این مقاله به نگارش رضا همتی ، ندا عزیزی ، مهدی احمدی جیردهی و به زبان فارسی تهیه شده است و جهت مشاهده جزئیات و دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید.

مقاله.pdf